Toimintaympäristö

Toimintaympäristö

Voimaa ja hoivaa Pihamäen luonnosta

Luontoympäristöllä on todettu olevan lukuisia hyötyjä niin fyysisen, kuin henkisenkin hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja vahvistamisessa. Meillä Pihamässä luonnonläheinen ajattelu on sisäänrakennettuna kaikkeen toimintaamme. Luontoympäristöä ja sen voimavaroja hyödynnetään tuomaan osallisuutta ja kokemuksellisuutta, sekä luonnon elvyttäviä vaikutuksia Pihamäen ja sen asukkaiden arkeen.

Keskeisenä vahvuutenamme on kykymme tarjota omalla henkilöstöllämme toteutettua luontoläheisyyttä ja monenlaista luontoon liittyvää toimintaa Pihamäen nuorille. Työntekijöillämme on laaja osaaminen ja koulutus luonnonympäristön hyödyntämiseen kasvatuksessa ja nuorten yksilöllisen kehityksen tukemisessa.

Osallisuutta ja toiminnallisuutta Pihamäessä

Pihamäen luonnonkaunis maatilaympäristö ja käytännöllinen ote elämään tarjoavat lapsille ja nuorille paljon harrastamisen mahdollisuuksia ja keinoja toteuttaa itseään eri tavoin. Meillä keskeisiä arvoja ovat osallisuus ja toiminnallisuus, jotka tuottavat positiivisia elämyksiä sekä kokemuksellisuutta lasten ja nuorten arkeen.

Pihamäessä toiminnallisia elementtejä ovat luovat menetelmät, joissa luodaan itse esimerkiksi maalaamalla, liikkumalla, valokuvaamalla, kirjoittamalla ja musiikin avulla. Myös esimerkiksi leivonta ja ruoan valmistaminen sekä erilaiset kädentaitoja kehittävät toiminnat kuten askartelu ja ompelu kuuluvat tähän. Myös erityyppinen ulkoilu ja retkeily kuuluvat vahvasti arkeen ja auttavat nuoria rentoutumaan ja ylläpitämään fyysistä kuntoaan.

Toiminnan tavoitteena on saada lapset ja nuoret tunnistamaan omat voimavaransa, ongelmansa, kehittämiskohteensa ja löytää keinot ratkaista niitä yhdessä ohjaajan tukemana. Samalla tuetaan nuoren itsetuntoa, sitoutumista, vastuunkantoa ja minäkuvaa.

Elämää vuodenaikojen luonnollisessa rytmissä

Vuoden kierto on Pihamäen arjessa vahvasti läsnä. Vaihtelevaa toimintaa järjestetään aina vuodenajan mukaan. Esimerkiksi talvisin käydään pilkki-, hiihto- ja lumikenkäretkillä, syksyisin marjastetaan ja sienestetään. Kesäisin harrastetaan aktiivisesti eläinten kanssa yhdessä sekä hoidetaan kasvimaata ja puutarhaa.

Maalaisympäristö myös luo omalla vuoden kiertokulullaan tapahtumia ja toimia, jotka koskettavat kaikkia ja ovat osa arkea. Esimerkiksi puuhuolto saunan ja uunin lämmitystä varten konkretisoituu talven pakkasilla, heinätyöt ja kerppujen keräys eläinten talviruokintaan, kasvimaa, haravoinnit ja marjojen keruu ovat töitä, joilla osallistetaan kaikki Pihamäkeen ja sen yhteisölliseen toimintaan.

Oppia ja yhdessä harrastamista eläinten kanssa

Pihamäen maatilalta löytyy eläimiä monipuolisesti, on hevosia, koiria, kissoja, vuohia, kanoja ja kukko. Eläinavusteisen toimintamme tavoitteena on arjen rutiinien ja hyvinvoinnista huolehtimisen oppiminen, yhteisöllisyys, sosiaalisten taitojen sekä vuorovaikutustaitojen kehittyminen sekä nuorten altistaminen eläinten terapeuttisille vaikutuksille.

Kaikilla Pihamäessä asuvilla lapsilla on hoitovuorot, jolloin yhdessä ohjaajan kanssa käydään hoitamassa eläimiä. Eläinten hoitaminen ja niiden kanssa toimiminen luo elämyksellisiä kokemuksia, ja pelkkä eläimen läsnäolo voi toimia rauhoittavana ja luottamusta herättävänä elementtinä nuorille. Eri eläinten kanssa toimimalla voidaan tavoitella erilaisia asioita ja mahdollisuuksia eläinten kanssa harrastamiseen on laajasti. Suomalaisuus ja maatiaiskantaisuus ovat asioita, joita Pihamäessä arvostetaan ja hyvin moni eläin on jollakin lailla suvultaan tai rodultaan maatiaiskotieläin.

Hevoset

Pihamäen hevosista löytyy monenlaista kulkijaa. On ravureita, ratsuja, työhevosia ja poneja. Hevostoiminnan tekeminen voi olla mm. ratsastamista, ajamista, agilityä, metsä- tai peltotöitä työhevosella, irtojuoksutusta tai vaikkapa ihan vain hoitamista. Persoonia on yhtä monta kuin on hevosia. Jokaista kunnioitetaan ja käytetään niihin toimintoihin, joihin ne on koulutettu.

Hevostoiminnan kantavana periaatteena on toiminnallisuuden lisäksi turvallisuuteen panostaminen. Hevosten kouluttamisella tehtäviinsä sekä osaavalla henkilökunnalla vaikutetaan paljon toiminnan turvallisuuteen.

Asiakastyössä käytössä tällä hetkellä 6 hevosta.

Vuohet

Pihamäen vuohiasukkaat ovat suomalaisia maatiaisvuohia. Lapset opettelevat vuohien hoitamista yhdessä aikuisten kanssa ja lisäksi vuohet toimivat asiakastyössä myös Työtahdin työnohjaus- ja koulutustoiminnassa.

Hoitamisen lisäksi vuohien kanssa voi harrastaa agilityä tai ihan vain seurata kunkin vuohipersoonan ajankäyttöä ja luonteenpiirteitä keskinäisessä kanssakäymisessään. Vuohet ovat lystikkäitä, ilmeikkäitä ja kekseliäitä eläimiä, joilla ei sorkka mene suuhun hankalankaan asian edessä.

Lehmät

Itäsuomalaista maatiaiskantaa edustavat kyytöt. Lehmät asuvat hevosten kanssa samassa pihatossa talvisin. Vapaa elämä ulkoillen ylläpitää niiden terveyttä ja kesällä laiduntaen suoritettu maisemanhoito on tärkeä tehtävä ympäristön hoidossa.

Kissat

Maatiaiskissat Thänks, Lily ja Sikuri huolehtivat huolehtivat jyrsijöiden metsästyksestä talliympäristöstä. Thänks on kooltaan pieni ja rakastaa rapsuttelua ja uusien asioiden tutkimista. Lily puolestaan on hieman ujo persoona, joka tarkkailee tilanteet aluksi ennen kuin siirtyy tutustumaan uusiin ihmisiin, eläimiin ja asioihin. Sikuri on Pihamäen nuorin, mutta sitäkin valloittavampi tulokas.

Koirat

Koiria vilistää pihapiirissä useampia. Tiinalla ja Jannella on omat koirat, jotka pyörivät jatkuvasti pihapiirissä. Lisäksi työntekijöiden koirat vierailevat säännöllisesti pihapiirissä ja tarvittaessa koirat auttavat niin vuohien kuin lehmienkin siirrossa paimentamalla.

Aktiivista tekemistä lähellä luontoa

Pihamäki sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Romolla Kontiolahdella. Pihamäen lapset ja nuoret pääsevät osaksi maatilaympäristön touhukasta puuhastelua, jossa arjen rutiinit ja vuodenaikojen vaihtelun tuoma tekeminen rytmittävät elämistä.

Pihamäen tilalla on monenlaisia kotielämiä aina hevosista koiriin ja kissoihin ja nuoret pääsevät mukaan näiden hoitamiseen ja voivat harrastaa aktiivisesti eläinten kanssa yhdessä.

Rauhoittavan luonnon ympäröimänä Pihamäessä voi viettää aktiivista arkea, jossa on jokaiselle omanlaistaan tekemistä. Tämä auttaa nuoria paitsi opettelemaan itsenäisyyteen tähtääviä toiminnallisia taitoja, myös tukee nuoren itsetuntoa, sitoutumista, vastuunkantoa ja minäkuvan kehittymistä.