Muut palvelut ja Green Care

Green Care – voimaa ja jaksamista luonnosta

Mikä ihmeen Green Care?

Green Care tarkoittaa luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia sekä elämänlaatua. Siinä käytetään erilaisia luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä, joilla tuodaan voimavaroja arkeen ja luodaan positiivista luontosuhdetta. Green Care nostaa esiin luonnon tarjoamia lukuisia mahdollisuuksia sekä niitä monipuolisia terveysvaikutuksia, joita luonnossa oleminen tarjoaa. Se auttaa ihmisen näkemään itsensä osana muuta luontoa ja luo elämyksellisyyttä sekä kokemuksellisuutta luontoympäristöjen avulla.

Green Caren luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä voidaan käyttää tehokkaasti terapian ja kuntoutuksen tarpeisiin. Sosiaalipalveluissa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa luonnon voimavaroja voidaan myös käyttää monella tavalla toiminnan tukena. Luonto ylläpitää osaltaan kuntoutujan psyykkistä ja fyysistä terveyttä, sekä auttaa stressinhallinnassa.

Green Care Pihamäki – yhteisiä kokemuksia ja tekemistä luonnon helmassa
Tarjoamme monipuolisia ja yksilöllisiä Green Care -palvelupaketteja, jotka toteutetaan Pihamäen maatilaympäristössä Kontiolahdella. Meiltä saat ammattilaisten suunnittelemat ja vetämät hyvinvointia ja aktiivisuutta edistävät palvelupaketit perheille, sekä lasten ja nuorten pienryhmille.

Green Care -ryhmätoimintamme tavoitteena on löytää arkeen voimavaroja ja keinoja elämänhallintaan. Perheille tarkoitetuilla viikonloppuleireillä keskitytään erityisesti vuorovaikutukseen, kommunikointiin, omien vahvuuksien löytämiseen, sekä etsitään yhdessä keinoja arjen sujuvuuden turvaamiseksi.

Ammattitaitoa ja osaamista luonnon hyödyntämisessä

Joulukuuussa 2020 saimme yrityksellemme Green Care LuontoHoiva -laatumerkin, jolla vakuutamme, että olemme sekä sitoutuneet luontoavusteisten toimintojen eettiseen että käytännön toteutukseen. Laatumerkki myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja se uusittiin tammikuussa 2024.

Green Care Finlandin sivuilla kerrotaan seuraavaa:

”LuontoVoiman ja LuontoHoivan laatumerkki kertoo, että kyseessä on ammattitaitoisesti ja vastuullisesti toteutettu luontoperustainen palvelu, jossa noudatetaan Green Care -toimintaperiaatteita ja -laatukriteerejä.”

Meidän Green Care -toiminnassamme tärkeää ovat tavoitteellisuus, vastuullisuus ja palvelujen ammattimainen toteutus. Kaikki Green Care -palvelumme ovat kokeneiden ammattilaisten vetämiä ja yksilöllisesti suunniteltuja paketteja, joilla on omat hyötynsä ja tavoitteensa.

Jokaista kokonaisuutta vetävä ohjaaja on perehtynyt luontoavusteisiin menetelmiin sekä ryhmätoimintaan. Ohjaajiamme yhdistää vahva henkilökohtainen luontosuhde, positiivinen asenne ja ennen kaikkea innostus ohjaamiseen ja yhdessä tekemiseen.

Hoivaa ja voimaa luonnosta eli GREEN CAREN hyödyt

  • Luonto ylläpitää hyvinvointia ja terveyttä.
  • Lisää toimintakykyä, innostaa ja luo sosiaalisia taitoja, sekä onnistumisen kokemuksia luonnonympäristöjen avulla.
  • Positiivisen luontosuhteen muodostaminen. Auttaa näkemään ihmisen osana muuta luontoa.
  • Luonnossa toimiminen tarjoaa osallisuutta ja kokemuksellisuutta.
  • Luonnolla fyysistä ja psyykkistä palautumista edistävä vaikutus.
  • Stressinhallinta ja stressitasojen lasku luonnossa. Luonnosta saadaan ennaltaehkäisevää vaikutusta stressin hallintaan.
  • Luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä voidaan käyttää terapian ja kuntoutuksen tarpeisiin.

Aktiivista tekemistä lähellä luontoa

Pihamäki sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Romolla Kontiolahdella. Pihamäen lapset ja nuoret pääsevät osaksi maatilaympäristön touhukasta puuhastelua, jossa arjen rutiinit ja vuodenaikojen vaihtelun tuoma tekeminen rytmittävät elämistä.

Pihamäen tilalla on monenlaisia kotielämiä aina hevosista koiriin ja kissoihin ja nuoret pääsevät mukaan näiden hoitamiseen ja voivat harrastaa aktiivisesti eläinten kanssa yhdessä.

Rauhoittavan luonnon ympäröimänä Pihamäessä voi viettää aktiivista arkea, jossa on jokaiselle omanlaistaan tekemistä. Tämä auttaa nuoria paitsi opettelemaan itsenäisyyteen tähtääviä toiminnallisia taitoja, myös tukee nuoren itsetuntoa, sitoutumista, vastuunkantoa ja minäkuvan kehittymistä.