Lastensuojelu

Lastensuojeluyksikkö Pihamäki tarjoaa ammatillisia sijaishuolto- ja lastensuojelupalveluja

Lastensuojeluyksikkö Pihamäki tarjoaa ammatillisia sijaishuolto- ja lastensuojelupalveluja Kontiolahden Romolla luonnonkauniissa maisemissa. Pihamäki on lämpimän perheenomainen ja luonnonläheinen paikka erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille ja nuorille, jossa nämä voivat kasvaa, harrastaa ja itsenäistyä turvallisesti ohjattuina.

Pihamäen toiminta perustuu henkilökuntamme erityisosaamiseen, tarkkaan sisäiseen laadunvalvontaamme, lastensuojelun lakeihin ja asetuksiin sekä tietysti välittävään asenteeseemme. Meille jokainen Pihamäessä oleva on yhtä tärkeä ja haluamme tarjota nuorten ja lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa kasvatusta. Toimintamme arvoihin kuuluvat oleellisesti yhteisöllisyys, rehellisyys ja toisten kunnioittaminen. Nämä arvot näkyvät niin Pihamäen arjessa, kuin kaikessa meidän toiminnassammekin.

Laadunvalvonta

Pihamäessä on oma laatukäsikirja turvaamassa toimintojen laadukkuutta, läpinäkyvyyttä ja omavalvontaa. Green Care LuontoHoiva -laatumerkki on saatu joulukuussa 2020.

Laatutyön etuna on työyhteisön ammatillisuuden syventyminen ja toimintatapojen, ympäristön ja asioiden kriittinen arvioiminen sekä jatkuvan kehittämisen periaatteisiin liittyvä asenne.

Olemme ylpeitä siitä, että laatukäsikirja on ollut meillä toiminnassa jo vuosikausia ja koemme sen tärkeäksi osaksi työmme kehittämistä!

Sijaishuolto

Lämpimän perheenomaista & välittävää sijaishuoltoa vankalla kokemuksella.

Sijaishuollon perimmäisenä tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys sekä hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Meillä lastensuojeluyksikkö Pihamäessä on tarjolla 7 sijoituspaikkaa 3-18 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Henkilökuntaa meillä on tällä hetkellä yrittäjäpari Tiina ja Janne Kuosmasen lisäksi viisi kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista. Henkilöstöä koulutetaan aina tarvittaessa vastaamaan sekä hoidettavien erityistarpeisiin, että alan muuttuviin sääntöihin ja vaatimuksiin. Pyrimme pitämään kaikki työntekijämme pitkissä työsuhteissa niin, että hoidettavien on mahdollista muodostaa näiden kanssa kestäviä ja luottamuksellisia suhteita.

Säännöllisen työnohjauksen ostamme ulkopuoliselta työnohjaajalta.

Pihamäki on aiemmin toiminut ammatillisena perhekotina vuodesta 2003 alkaen, joten meillä on takanamme pitkä historia ja vankka osaaminen lasten ja nuorten tarvitsemasta kasvatuksesta ja tuesta.

Tarkoituksenamme on tarjota korkealaatuista palvelua, jossa lasten ja nuorten yksilölliset haasteet ja olosuhteet otetaan huomioon mahdollisimman tarkasti. Arkipäivän kasvatustyössämme painottuvat toiminnallisuus ja taitojen harjoittelu, koska harjaantumattomuus ja selviytyminen ikäkauden edellyttämissä tehtävissä ovat usein jääneet puutteellisiksi.

Laadimme yhdessä sosiaalityöntekijän, lapsen huoltajien ja oman henkilökuntamme kanssa henkilökohtaisen kasvatus- ja hoitosuunnitelman jokaiselle lapselle ja nuorelle. Tässä suunnitelmassa otetaan tarvittaessa huomioon myös muut lasta hoitaneet tahot.

Teemme tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa, tärkeimpinä Kontiolahdella sijaitsevat koulut, terveydenhuolto ja kasvatus- sekä perheneuvolan palvelut. Meillä on erinomainen yhteistyöverkosto sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalveluihin. Tarvittaessa järjestämme lapsille ja nuorille myös kotiopetusta Pihamäessä ja hoidamme tarvittavat terapiakäynnit.

Kriisipaikka

Pihamäessä on yksi kriisipaikka kiireellisten sijoitusten varalle. Käytännössä lapsi tai nuori voi tulla muutamankin tunnin varoitusajalla Pihamäkeen. Tällaisissa tapauksissa Pihamäki voi osallistua jatkohoitopaikan kartoitukseen, mikäli sijoitus Pihamäelle ei ole mahdollista. Kiireellinen sijoitus vaatii aina tiiviin perehtymisen lapsen ja perheen kokonaisuuteen. Jakso suunnitellaan tiiviisti yhteistyössä sosiaalityön ja tarvittaessa muiden hoitotahojen kanssa. Kiireellisen sijoituksen tavoitteena on selkiyttää sekä perheelle, että sosiaalityöntekijälle jatkossa tarvittavan tuen tarpeet.

Perhetyö

Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Pihamäki tarjoaa perhetyötä esimerkiksi jatkona sijoitukselle kotiutumisen jälkeen.

Jälkihuolto

Tarjoamme myös jälkihuoltopalveluja sopimuksen mukaan. Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren kotiutumista sijaishuollosta tai helpottaa nuoren itsenäistymistä. Jälkihuolto toteutetaan tukemalla sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi tai nuori on. Jälkihuollon palvelut suunnitellaan aina yksilöllisesti lapsen tai nuoren tarpeiden mukaan yhteistyössä viranomaisten kanssa. Jälkihuollon voimme toteuttaa Kontiolahdella tai Joensuussa.

Jälkihuollon työskentelymuotoja voivat olla tuki arjessa ja koulunkäynnissä, lomapaikkajärjestelyt, elämänhallinnan työkalutyöskentely (Pilarit- tai Umbrella työkirjat), voimauttavan valokuvauksen projekti tai harrastusmahdollisuus Pihamäessä (hevostoiminta, graffiti, maatila- ja erätoiminta). Jälkihuollosta tehdään sopimus ja suunnitelma nuoren ja sosiaalitoimen kanssa, jossa eritellään tavoitteet ja menetelmät, joilla tavoitteisiin pyritään.

Aktiivista tekemistä lähellä luontoa

Pihamäki sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Romolla Kontiolahdella. Pihamäen lapset ja nuoret pääsevät osaksi maatilaympäristön touhukasta puuhastelua, jossa arjen rutiinit ja vuodenaikojen vaihtelun tuoma tekeminen rytmittävät elämistä.

Pihamäen tilalla on monenlaisia kotielämiä aina hevosista koiriin ja kissoihin ja nuoret pääsevät mukaan näiden hoitamiseen ja voivat harrastaa aktiivisesti eläinten kanssa yhdessä.

Rauhoittavan luonnon ympäröimänä Pihamäessä voi viettää aktiivista arkea, jossa on jokaiselle omanlaistaan tekemistä. Tämä auttaa nuoria paitsi opettelemaan itsenäisyyteen tähtääviä toiminnallisia taitoja, myös tukee nuoren itsetuntoa, sitoutumista, vastuunkantoa ja minäkuvan kehittymistä.