Arjen tukeminen ryhmä- ja tukihenkilötoiminnalla

 

Ryhmätapaamiset lapsille / nuorille

 

Pienryhmätoimintaa, jossa ryhmäkoko 3-6 henkilöä.

Toteutetaan viikottaisina tapaamisina, n. 2 h:n mittaisina sessioina n. 14 viikon ajan.

Toiminta toteutetaan Kontiolahdella Pihamäen ympäristössä.

Ryhmätoiminnan tavoitteena on löytää voimavaroja arkeen, keinoja elämänhallintaan sekä myönteisesti vahvistaa osallistujien omaa identiteettiä. Psyykkiseen hyvinvointiin liittyen tehdään ryhmä- ja yksilöharjoituksia, keskustellaan ja pohditaan sekä yhdistellään luonnosta löytyviä voimia arjesta selviytymiseen. vuorovaikutuksen tukeminen ja oman elämän vahvuuksien löytäminen ja niiden siirtäminen arkeen.

 

Ryhmätapaamiset perheille

Perhetyö lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemiseen pienryhmätoimintana, jossa ryhmä 1-2 perhettä, ryhmäkoko 3-6 henkeä.

Toteutetaan viikottaisina tapaamisina, n. 2 h:n mittaisina sessioina n. 14 viikon ajan.

Toiminta toteutetaan Kontiolahdella Pihamäen ympäristössä.

Ryhmätoiminnassa keskitytään erityisesti vuorovaikutukseen, kommunikointiin sekä omien vahvuuksien löytämiseen, ja etsitään yhdessä keinoja arjen sujuvuuden turvaamiseksi. Tavoitteena on tukea vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta ja sen laatua. Löytää voimavaroja arkeen, keinoja elämänhallintaan sekä myönteisesti vahvistaa osallistujien omaa identiteettiä sekä tukea vanhemmuutta.

 

Tukihenkilötoiminta

Ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa tuetaan omien taitojen kehittymistä tai ylläpitoa. Tukihenkilö auttaa tuettavaa selviämään arjen haasteista ja kohtaamaan niitä yhdessä.

Toiminta toteutetaan tuettavan omassa asuinympäristössä yleensä viikottaisina tapaamisina.

Toiminnassa keskitytään erityisesti vuorovaikutukseen, kommunikointiin sekä omien vahvuuksien löytämiseen, ja etsitään yhdessä keinoja arjen sujuvuuden turvaamiseksi. Tavoitteena on löytää voimavaroja arkeen, keinoja elämänhallintaan sekä myönteisesti vahvistaa tuettavan omaa identiteettiä.

 

Menetelmät

1. ELÄINAVUSTEINEN TOIMINTA

Hevostoiminnan ryhmäpaketit toteutetaan Pihamäen talliympäristössä koulutetuilla hevosilla ja osaavan ohjaajan avustuksella. Jokaisella tapaamiskerralla on ennalta määritellyt aiheet ja toiminnat. Tässä menetelmässä ne käsittävät mm. hevosen elinympäristöön ja tallissa liikkumiseen tutustumista, hevosen hoitamisen ja hyvinvoinnin opettelua sekä erilaisia liikuntamuotoja hevosten kanssa. Tapaamiskerroilla toimintaa valokuvataan, joista sitten valitaan ryhmäläiselle mieluisimmat kuvat muistoksi. Hevostoiminnan tavoitteena onkin antaa onnistumisen kokemuksia, kehittää itsetuntoa ja antaa mahdollisuus poistua perusarjesta. Toiminta antaa nuorelle itselleen keinoja ja voimavaroja arkeen sekä auttaa ymmärtämään ympäristöään ja itseään sen toimijana paremmin.

 

2. LUONTO- JA ERÄTOIMINTA

Luonto- ja erätoiminnan ryhmätapaamiset sisältävät metsässä ja maaseudulla tapahtuvaa kuntouttavaa tekemistä. Liikunnallisen luontoretkeilyn, luontoon tutustumisen ja maaseudun puuhien, kuten maaseudun eläinten hoitamisen, ohella tehdään yhteishenkeä ja itsetuntoa sekä arjenhallintataitoja kehittäviä harjoitteita. Tavoitteena on löytää luonnon kautta voimavaroja ja selviytymiskeinoja arkikäyttöön. Ryhmäläisille luodaan yhdessä onnistumisen kokemuksia ja annetaan hengähdystauko arjen rutiineista tarjoamalla mielekästä ohjattua tekemistä ja rauhoittumista lähellä luontoa. Luonto- ja erätoiminnan paketit on teemoitettu vuodenaikojen mukaan, minkä lisäksi jokaisen ryhmän sisältö räätälöidään ryhmäkohtaisesti ikä- ja taitotason mukaan.

 

3. TAIDETOIMINTA

Graffititoiminnassa perehdytään katutaiteen käyttöön maaseutumaisemassa. Maalaismaisema luo toimivan ympäristön ajatusten tuulettamiseen ja itsensä eheyttämiseen, jossa on mahdollisuus käsitellä kokemuksia ja tunteita katutaiteen keinoin. Luomisprosessi toimii kommunikaation ja ilmaisun välineenä, mutta sillä on myös ihmisen sisäistä maailmaa eheyttävä tehtävä. Kokonaisuudessa harjoitellaan sitoutumista, ryhmäkäyttäytymistä, suunnitelmallisuutta ja ajankäytön hallintaa.

Aktiivista tekemistä lähellä luotoa

Pihamäki sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Romolla Kontiolahdella. Pihamäen lapset ja nuoret pääsevät osaksi maatilaympäristön touhukasta puuhastelua, jossa arjen rutiinit ja vuodenaikojen vaihtelun tuoma tekeminen rytmittävät elämistä.

Pihamäen tilalla on monenlaisia kotielämiä aina hevosista koiriin ja kissoihin ja nuoret pääsevät mukaan näiden hoitamiseen ja voivat harrastaa aktiivisesti eläinten kanssa yhdessä.

Rauhoittavan luonnon ympäröimänä Pihamäessä voi viettää aktiivista arkea, jossa on jokaiselle omanlaistaan tekemistä. Tämä auttaa nuoria paitsi opettelemaan itsenäisyyteen tähtääviä toiminnallisia taitoja, myös tukee nuoren itsetuntoa, sitoutumista, vastuunkantoa ja minäkuvan kehittymistä.

Yhteystiedot

Lastensuojeluyksikkö Pihamäki

Romontie 33 c, 81100 KONTIOLAHTI

Pihamäki
 0400 – 212 555
 perhekodit@pihamaki.fi

Paula Sorasalmi
 0400 – 240 449
 paula.sorasalmi@pihamaki.fi

Janne Kuosmanen (paikkatiedustelut)
 040 – 5466 528
 janne.kuosmanen@pihamaki.fi

Ajankohtaista

Tiedotteet

20.11.2023
Haemme lastensuojeluyksikkö Pihamäkeen ohjaajaa vakituiseen työsuhteeseen.
Katso lisätietoja ja hakuohjeet meille töihin -sivultamme

Palvelut

Lastensuojeluyksikkö Pihamäki tarjoaa ammatillisia sijaishuolto- ja lastensuojelupalveluja sekä pienryhmä- ja tukihenkilötoimintaa tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sekä perheille. Pihamäki sijaitsee Kontiolahden Romolla luonnonkauniissa maisemissa.

Pihamäki on lämpimän perheenomainen ja luonnonläheinen paikka erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille ja nuorille, jossa nämä voivat kasvaa, harrastaa ja itsenäistyä turvallisesti ohjattuina.

Pihamäen toiminta perustuu henkilökuntamme erityisosaamiseen, tarkkaan sisäiseen laadunvalvontaamme, lastensuojelun lakeihin ja asetuksiin, sekä tietysti välittävään asenteeseemme.